Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2024 yerel seçimlerinde kadın katılımını artırmak için çalışmalar başlatılacak

Türkiye Bayan Federasyonu Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’25 Kasım Bayana Yönelik Şiddetle Uğraş ve Acil Yardım Sınırı Çalıştayı’ düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin konut sahipliğinde yapılan çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. TKDF tarafından açıklanan bildirgede; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Kontratı Siyaset Belgesi’ni imzalamak isteyen birinci büyükşehir belediyesi olduğuna dikkat çekildi.


Bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Çalıştay kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliliğinin her alanda sağlanmasına ait bir yol haritası çıkarılmıştır”

“Türkiye Bayan Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından birincisi 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmit Belediyesi konut sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Eşitlik Yerelde Başlar’ çalıştay serisinin ikincisi 17-19 Kasım 2022 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi mesken sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Teması ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bayan İstihdamı, Bayana Yönelik Şiddet, Bayan Çalışmaları’ olarak belirlenen çalıştaya TKDF Konut İçi Şiddet Acil Yardım Sınırı Protokolü’nü imzalayan belediyeler katılmıştır.

Çalıştay kapsamında TKDF tarafından 53 imzacı belediyeden iştirakçilere Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) C190 İş Yerinde Şiddet ve Taciz Kontratı ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı eğitimi verilmekle birlikte belediyelerin ‘İyi Uygulama Örnekleri’ incelenmiştir.  Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Kontratı Siyaset Belgesi’ni imzalamak isteyen birinci büyükşehir belediyesi olarak istekli olmuştur.

Çalıştay kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliliğinin her alanda sağlanması ve yerelde demokratikleşme tarafında atılan adımların nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceğine ait verimli tartışmalar gerçekleştirilmiş ve mevzuya ait bir yol haritası çıkarılmıştır. Çalıştaya katılan tüm belediyeler, tüm mahallî siyaset ve hizmetleri, cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir perspektifle oluşturmanın bayan ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik en temel siyaset adımları olduğu konusunda hemfikirdir.


“Sığınma meskeni açılmasının mecburî ve hayati olduğu, iştirakçi belediyelere hatırlatılmıştır”

TKDF Acil Yardım Hattı’nın bilgilerine nazaran, iş birliği protokolünü imzalayarak sınır hakkında bilgilendirme faaliyetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hassas siyasetler yürüten belediyelerde Acil Yardım Hattı’na aktif müracaat sayısında besbelli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilinilirlik, çizginin bilhassa bayan ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi faaliyetleri kapsamında son derece kıymetlidir. TKDF UNFPA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Acil Yardım Hattı’nın 15 yıllık hizmet istatistiklerini 2023 yılının birinci aylarında kamuoyu ile paylaşacaktır.

Çalıştayda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14-a unsuru uyarınca büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000 kişiyi aşan ilçe belediyelerinde sığınma konutu açılmasının mecburî ve hayati olduğu iştirakçi belediyelere hatırlatılmıştır. Bu çalıştay, 20 Kasım 2021 İzmit Çalıştayı sonuç bildirgesinde belirtilen merkezi siyasetsizlik meselesinin çözülmesinde yerelden siyaset üretim süreci ile değişimin alanda olumlu tesiri olduğunu göstermiştir.

Çalıştay kapsamındaki sonuç teklifleri:

1-TKDF ve belediyelerin iş birliği, temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir. Bu gaye doğrultusunda yatay örgütlenmenin arttırılması,

2-İstanbul Sözleşmesi’nin 81 hususunun Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” tabiri üzerinden İstanbul Sözleşmesi’nin ilgili unsurlarının mahallî idarelerce uygulandığı sürdürülebilir çalışmaların hızlandırılması,


3-Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını alanda uygulayabilmek için tüm ünite ve takımlarında bu kavramı içselleştirmeleri,

5-Belediyelerin bilhassa toplumsal cinsiyete hassas bütçelemeyi temel alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hareket Planı oluşturması ve/veya mevcut planların kurumsallaşması, eşitlik siyasetlerinin sürdürülebilir olması için çalışmaların hızlandırılması,

6-Kadınların lokal idarelerde yetersiz temsilinden hareketle 2024 mahallî seçimlerinde mahallî idarelerde bayan iştirakini artırmak için çalışmaların TKDF öncülüğünde başlatılması,

7-Cinsiyet temelli şiddetle çabanın en temel noktalarından birisi bayanın ekonomik olarak güçlenmesi olduğundan hareketle daha fazla bayanın istihdamda yer almasını sağlamak emeliyle imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilmekte olup bu çalışmaların artarak devam etmesi değerlidir. İş gücüne iştirak ve belediye hizmetlerine erişimde dijital mecra ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda, belediyelerin bayanlara e-ticaret, dijitalleşme ve irtibat kursları düzenleyerek TKDF-özel bölüm iş birliğinde bayanların istihdama iştiraklerinin sağlanması,

8-İmzacı belediyelerin hane içi eşit bakım yükünü temel alan eğitim gereçleri hazırlaması ve sundukları hizmetlerin bu paralelde yürütülmesi,

9-İmzacı belediyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği bahisli eğitimlerin nizamlı halde çalışanlara sunulması,

kararı alınmıştır.” (ANKA) 


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir