TBMM gündeminde bu hafta neler var?

ANKARA (İGFA) – TBMM Genel Şurasında, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ait düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Hedefli Kiralanmasına ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Bu hususlar ortasında emeklilere bir keze mahsus 5 bin lira ödenmesi, Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ait düzenlemeler yer alıyor.

Plan ve Bütçe Kurulunda 23 Ekim Pazartesi ve 24 Ekim Salı günü 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıyeten Kurulda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Kurulda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay’ın bütçeleri görüşülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEKLİFİ

Ayrıca AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesinde başlanacak.

Teklifte, sarsıntı bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ait düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yahut idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada kimi maliklerce yahut kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız ünitelerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki yönetim amiri tarafından verilecek yazılı müsaadeye istinaden kâfi kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar yahut alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

KARARLAR SALT ÇOĞUNLUKLA ALINACAK

Teklife nazaran, kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil tüm iş ve süreçler, payları oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden gerçekleştirilecek.

İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan “yarısı bizden” kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine üretim için mali yardım sağlanabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Kurulu Göç ve Ahenk Alt Komitesi da bu hafta toplanacak. Salı ve çarşamba günü ise Mecliste kümesi bulunan siyasi partilerin küme toplantıları düzenlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir