Taşınmazlarla ilgili yapılandırmanın detayları beli oldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ulusal Emlak Genel Bildirimi’ne nazaran, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi prestijiyle geldiği halde 12 Mart prestijiyle ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr hisseleri asılları ile bu alacaklara ait gecikme artırımı ve faizleri üzere 7440 sayılı kanunun 10. hususu kapsamında yapılandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin anılan fıkra kapsamındaki borçlarına ait dava açmayacaklarına yahut açılmış davalardan vazgeçeceklerine ait iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Mayıs’a kadar başvurmaları gerekiyor.

Son müracaat tarihi, zorlayıcı sebep nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa vilayetleri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki borçlar için 31 Ekim, zorlayan sebep hali ilan edilmeyen vilayetlerdeki borçlarına için ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

48 AY TAKSİT

Bu kapsamda kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr hisseleri asıllarının yapılandırılacak alacak fiyatı; bunların asıllarının Yİ-ÜFE meblağıyla toplanması suretiyle belirlenecek. Alacaklar peşin yahut 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. Alacak fiyatının tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde; bu fiyatlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE fiyatının %90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde Yİ-ÜFE meblağından yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle yapılacak ödemelerde alacak fiyatı; 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27 ve 48 taksit için 1.36 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan fiyat taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık periyotlar hâlinde ödenecek taksit fiyatı hesaplanacak. Tercih edilen müddetten daha kısa müddette ödeme yapılması hâlinde ödenecek meblağ ilgili katsayıya nazaran düzenleme yapılacak.

Tebliğe nazaran, birinci yahut ikinci taksitlerin ödeme müddetlerinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi, bir takvim yılında 3’ten fazla taksitin müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi, ödenmeyen yahut eksik ödenen taksitlerin geç ödeme artırımıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde uygulamadan yararlanma hakkı kaybedilecek. Alacakların büsbütün ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri meblağlar kadar uygulama kararlarından yararlanacak.

Borçluların 31 Mayıs’a kadar başvurmaları ve 7440 sayılı kanunda öngörülen müddet ve biçimde alacaklarını ödemeleri halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak. Müracaatta bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 7440 sayılı kanunun yayımlandığı 12 Mart’tan sonra bildirim edilen yargı kararları uyarınca süreç yapılmayacak. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir