İşe giderken yaşanan kaza iş kazası mıdır?

Esmanur GÜLBAHAR – Musa YEŞİLDAĞ – Herkes Duysun / BURSA (İGFA) – İş güvenliği; işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz tesirlerinden korumak, iş ile personel ortasındaki en uygun ahengi sağlamak, oluşabilecek riskler ile maddi ve manevi ziyanları büsbütün engellemek yahut en aza indirgemek, çalışma ve üretim randımanını en üst düzeye çıkarmaktır.

İş kazalarındaki tedbirlerin kesime nazaran farklılık gösterdiğine dikkat çeken iş güvenliği uzmanı Onur Gürkan Meydan, “Çalışma hayatında meydana gelen, kişiyi ruhsal ve bedensel olarak etkileyen olaylara biz iş kazası diyoruz. İş kazası hayli geniş bir kavramdır. Fabrikanın içerisinde yada üretim alanı içerisinde yahut şantiyede başımıza gelecek her türlü kaza iş kazası olarak kıymetlendirilebilir. Bunun dışında servislerdeki kazalarda iş kazalarının içine girmektedir. İş kazaları için önleyici önlemler alınmalıdır. Her kesim için bu tedbirler farklıdır. Örneğin inşaat bölümünde korkuluklar, korumalıklar yahut güvenlik ağları, fabrikalarda kaydan yerleri engellemek için bantlar, dokuma atölyesi için işitme kaybını engellemek için kulaklıklar yahut toz kaçmasını engellemek için maskeler üzere tedbirler alınabilir.” dedi.

İŞ KAZALARI NASIL ENGELLENİR? İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR?

İş kazalarını engellemenin takım işi olduğuna değinen Meydan, “Bu kazaları engellemek yalnızca iş güvenliği uzmanının yapabileceği bir şey değildir. Temel sorumluluk ise patrona aittir. İş güvenliği uzmanı olarak biz bu kademede danışman vazifesi görmekteyiz. Patron uyarılır, risk takımı ile birlikte tehlikeler belirlenir ve tedbirler alınmaya çalışılır. Burada bize düşen misyonlar, risklerin belirlenmesinde yardımcı olmak ve gözetici tedbirlere de yol göstermektir.” biçiminde konuştu.

“İŞ YERLERİNDE 3 TEHLİKE KÜMESİ VARDIR”

İş yerlerinde 3 tane risk kümesi olduğunu belirten İş güvenliği uzmanı Onur Gürkan Meydan, şu tabirleri kullandı:

“Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç risk kümesi vardır. Çok tehlikeliye örnek olarak, tersaneler ve inşaatları verebiliriz. Tehlikeli sınıflar ise fabrikalar, otomotiv kesimi ve dokuma dalı olarak gösterilebilir. Az tehlikeli bölüme örnek ise ofis çalışanlarıdır. Yönetmeliğe nazaran patron, senede en az 1 kere yangın tatbikatı yada acil durum tatbikatı yapmakla yükümlüdür. Bu tatbikatla birlikte çalışanlara acil durumlarda yapılması gerekenler öğretilebilir. Yangın sınıflarımız var. A, B, C, D ve E sınıfı var. Bunların hepsi için başka farklı müdahale prosedürleri bulunmaktadır. İşçi eğitimleri verildikten sonra muhafaza grubu ve arama grubu üzere gruplar oluşturularak acil durum anında yahut yangın anında takımların vazifeleri belirlenir ve her grup kendi üzerine düşen vazifesi yapar.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir