Güçlü finansal destek daha güçlü kadınlar

Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye’de de bayan iş gücünün iktisada dahil edilmesinin ehemmiyeti her geçen gün daha fazla artıyor. Bayanlara iş hayatında gereksinim duydukları takviyeleri sağlamak ve karşılaştıkları pürüzleri aşmalarına dayanak olmak için 2015 yılında “Kadın Bankacılığı”nı kuran Türk İktisat Bankası (TEB) bu tarafıyla bayanların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bugün 70 binden fazla bayan ortaklı müşterisi bulunan TEB, bayan teşebbüsçü ve işverenlerin finansa erişimini kolaylaştırmak için kaynaklarıyla kredi tahlilleri sunarak finansman dayanağı sağlıyor. Ayrıyeten gerçekleştirdiği etkinliklerle de çeşitli iş birliklerinin kapılarını bayan iş sahiplerine açıyor, kurumlar ortasında bilgi paylaşımına katkı sunuyor.

Bu vizyon doğrultusunda “Satınalmacıyla Sanal Tanışma Toplantısı İstanbul ve Ötesi” serisini başlatan TEB, son olarak da WEConnect International ve ExxonMobil iş birliğiyle bayan iş sahiplerini, farklı bölümlerden kurum temsilcileriyle bir ortaya getirdi. WeConnect ve Exxon ile sürdürülen program ile iş dünyasındaki bayanların network geliştirme ve eserleri için yeni pazarlar bulma konusunda dayanak olunması için çalışılıyor.

Ortak geleceğe olumlu etki

TEB, bayanların iktisada dâhil edilmesi ve güçlendirilmesi misyonu ile nakit idaresinden pazarlamaya, satıştan liderliğe kadar birçok hususta eğitimler veriyor, mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalara yapmaya, böylece daha fazla bayan girişimciye ulaşmaya ehemmiyet veriyor.

TEB, bayan işverenleri ve girişimcileri desteklemenin, onların iş fikirlerine katkı sunmanın hepimizin ortak geleceğine müspet tesir yaratacağı şuuruyla hareket ediyor. Örneğin, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yaptığı muahede çerçevesinde bayanların yönettiği işletmeleri desteklemek ve bayan girişimciliğini teşvik etmek emeliyle “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programına dâhil olarak 50 milyon Euro’luk fonu bayan girişimcilere teminatsız olarak kullandırdı.

TEB Ferdi ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Kadın Bankacılığı ile bayan iş sahiplerinin ve girişimcilerin network geliştirmelerine ve eserlerine yeni pazarlar bulmalarına dayanak oluyoruz. Üreten, gelişen ve geliştiren her bayanın yanında olacağız” dedi.

Adalete erişimde de toplumsal cinsiyet eşitliği

Türkiye’de bayanların adalete erişiminin desteklenmesi başlıklı memleketler arası seminer, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliği kapsamında gerçekleşti. Seminere ilgili bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve isimli yardım merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, milletlerarası ve ulusal yargı makamları ve uzmanları, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanı sıra bayan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Avrupa Kurulu Ankara Program Ofisi Lider Vekili Pınar Başpınar, açılış konuşmasında, bayanların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesinde tüm aktörlerin toplumsal cinsiyete hassas bir bakış açısı benimsemeleri gerektiğini belirtti. “Türkiye’de Bayanların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” ortak projesinin bayanların isimli yardıma erişimini ve isimli yardım hizmetlerinin bayanların gereksinimlerine daha düzgün karşılık verme kabiliyetini artırmayı amaçladığını tabir eden Başpınar, “Adalete erişimin izlenmesi ve ölçülmesi, genel olarak insan haklarının korunması ve bayanların adalete ve ilgili hizmetlere aktif erişimini kolaylaştıracak sistemlerin kurulması açısından bilhassa kıymetlidir. Erişilebilirlik ve aktiflik göstergelerine nazaran faal izleme, erişilebilirliği kolaylaştıran yahut engelleyen faktörler hakkında bilgi sağlayacaktır” dedi.

Eşitlik öncelikli konu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ise, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği’nin dış alakaları bağlamında öncelikli bir mevzudur. ‘Türkiye’de Bayanların Adalete Erişiminin Desteklenmesi’ projesi ve toplumsal cinsiyet odaklı başka projeler kapsamında elde edilecek somut sonuçların, bayanların adalete tam erişiminin sağlanmasına değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu proje, uygulama sürecinde bayanların adalete erişiminde karşılaştıkları manileri ve muhtemel tahlil yollarının tespit edilmesinde kıymetli çıktılar elde etmiştir ve bayanların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesine ait bu seminer bu sonuçlara bedelli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

HAZIRLAYAN: PINAR AKTAŞ [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir