Onur belgesi nedir, kimlere verilir?

Karne gününe yanlışsız muvaffakiyet dokümanlarının detayları da merak konusu oldu. Öğrenciler, her yıl olduğu üzere bu yıl da not ortalamaları doğrultusunda takdir yahut teşekkür dokümanı alacaklar. Birtakım öğrenciler ise muvaffakiyet evraklarına ek olarak onur evrakıyla ödüllendirilecek.

Örnek davranışların ve muvaffakiyetlerin niteliklerine nazaran ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür dokümanı,
b) Takdir dokümanı,
c) Onur evrakı,
ç) Üstün muvaffakiyet evrakı verilir.

ONUR DOKÜMANI KİMLERE VERİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan kaidesine bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi hakikat, hoş ve tesirli kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle toplumsal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün muvaffakiyet göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi muhafaza ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan bağlantılarında örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada yeterli örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere sistemli olarak gelmek, bu tarafta arkadaşlarına güzel örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Mecburî göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve gibisi durumda olanlar ile öbür yardıma muhtaçlık duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde misyon almak,

ğ) Alınan sıhhat ve güvenlik önlemlerine uyarak bahisle ilgili örnek davranışlar sergilemek üzere davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde rastgele bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur şurasının uygun görüşü doğrultusunda onur evrakıyla ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur evrakı alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında üstte belirtilen davranışların dışında da onur dokümanıyla ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul idaresince onur surasıyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir